Creativ Stil med Tycke & Smak

Klickbar har tagit fram hemsida till Creativ Stil med Tycke & Smak, två samarbetande företag med många strängar på sin lyra. De ville ha en gemensam hemsida som visade deras bredd, inom bland annat dekor, events, styling och fester, och där bilderna från deras många projekt skulle få ta stor plats.